Sekretesspolicy och användningen av cookies

 1. Denna policy fastställer reglerna för behandling och skydd av personuppgifter som användare lämnar in för att använda tjänster som tillhandahålls av Villa Sentoza webbplats (nedan kallat "Webbplats").
 2. Administratör för personuppgifter som behandlas på webbplatsen är strong>JUPICO SP.Z O.O. SP.KOMANDYTOWA, SOPOT 81-771, ul. GRUNWALDZKA 89 in i företagsregistret under NIP: 5223025459 (nedan kallat "Administratör").
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administratör skyddar de registrerades intressen med omsorg. Administratör säkerställer särskilt att:
  1. behandlas på ett lagligt sätt;
  2. samlas in för specifika och lagliga ändamål och bearbetas inte på något sätt oförenligt med avsedda ändamål;
  3. uppgifterna är korrekta och stämmer med de ändamål för vilka de behandlas;
  4. förvaras i den form som möjliggör identifiering av de registrerade så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.
 5. Personuppgifter behandlas baserat på användarens samtycke från Webbplatsen och i de fall då bestämmelsen i gällande lag tillåter Administratör att behandla personuppgifter.
 6. Administratör behandlar personuppgifter som tillhandahålls av webbplatsens användare frivilligt endast för att:
  1. svara på användarnas frågor skickade via kontaktformulär,
  2. acceptera online bokningar,
  3. tillhandahålla tjänster som tillhandahålls av Administratör enligt artikel 6.1 f GDPR,
  4. marknadsföra, inklusive att skicka kommersiell information via e-post om användaren har gett sitt samtycke till det genom att markera lämplig ruta i bokningsprocessen eller genom att skicka en fråga via kontaktformuläret. Samtycket till att behandla personuppgifter i marknadsföringsändamål och skicka kommersiell information kan återkallas genom att klicka på en lämplig länk i det mottagna e-postmeddelandet eller genom att skicka en relevant anmälan till Administratörens e-postadress,
  5. eftersträva ett legitimt intresse av Administratör i specifika fall på grundval av artikel 6.1 f GDPR, t.ex. reglering eller visuell övervakning av rörelserna runt anläggningens lokaler.
 7. Personuppgifter kan användas av myndigheter, institutioner, enheter som är berättigade enligt lagen samt enheter tillhandahåller tjänster till Administratör (t.ex. enheter som tillhandahåller juridiska tjänster, IT-tjänster, marknadsföring och bokföringstjänster samt andra enheter som deltar i behandlingen av den begärda tjänsten).
 8. Administratör kan använda sig av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, för marknadsföringsändamål och i syfte att matcha erbjudandet med användarnas behov.
 9. Webbplatsens användare har rätt att granska data som behandlas av Administratör. Användaren har rätt att få data korrigerad eller raderad, samt att kräva att han / hon begränsar eller stoppar behandlingen av sin personuppgifter när som helst. Användaren kan också begära att hans / hennes personuppgifter raderas från webbplatsen. Rätten att överföra data gäller inte här eftersom standarderna för utbyte av sådana uppgifter mellan hotellen inte har fastställts.
 10. Webbplatsens användare har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen av personuppgifter som utförs på grundval av det tidigare uttryckta samtycket att göra det.
 11. För att utöva sina rättigheter, som anges i punkt 8 ovanför, bör användaren av webbplatsen kontakta Administratör via e-post e.wilinska@sentoza.pl
 12. Varje användare har rätt att lämna in ett klagomål hos Byrån för skydd av personuppgifter.
 13. Administratör får information om användare och deras beteende genom att:
  1. Om användaren frivilligt fyller i formulären,
  2. samla in cookies.
 14. Vid det första besöket på Villa Sentoza Webbplats, meddelas användaren om användningen av cookies. Genom att vistas på webbplatsen, accepterar användaren användningen av cookies. Om användaren inte ändrar webbläsares integritetsinställningar, betyder det att han/hon ger samtycke till användningen av cookies.
 15. Installering av cookies är nödvändigt för korrekt tillhandahållande av webbplatsens tjänster. Cookies innehåller informationer som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, särskilt informationer som kräver tillstånd. Användaren kan när som helst ändra inställningarna för sin webbläsare när det gäller att använda och spara cookies.
 16. Webbplatsen använder följande typer av cookies:
  1. sessions cookies – förblir i användarens webbläsare tills han/hon stänger eller loggar ut från webbplatsen,
  2. persistent cookies - förblir i användarens webbläsare tills han / hon raderar dem eller tills den förutbestämda tiden anges i cookies 'parametrar.
 17. Enligt datainformationen kan cookies delas in i:
  1. konverteringsfiler som möjliggör analys av effektiviteten hos olika försäljningskanaler,
  2. Trackfiler (spårfiler) som tillsammans med konverteringar hjälper till att analysera prestation av olika försäljningskanaler.
  3. marknadsföringsfiler som används för att anpassa och rikta reklam,
  4. marknadsföringsfiler som används för att anpassa och rikta reklam,
  5. analysverktyg som hjälper till att göra webbplatsen bekvämare tack vare förståelse för användarnas beteende,
  6. nödvändiga filer som är grundläggande för att webbplatsens grundläggande delar fungerar korrekt. Cookies som vi använder hjälper oss att utveckla vår hemsida.
 18. Vissa cookies kan användas av webbplatsen och online-bokningssystemets ägare enbart för att:
  1. örbättra och stödja bokningar,
  2. analysera och samla statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och online bokningssystemet för att förbättra dem.
 19. Webbplatsen kan innehålla länkar som riktar sig till andra webbplatser som fungerar oberoende av webbplatsen och inte övervakas av den. Dessa webbplatser kan ha sin egen integritetspolicy och regler, som vi rekommenderar att läsa noggrant.
 20. Administratör har rätt att ändra webbplatsens integritetspolicy till följd av teknisk utveckling, eventuella ändringar av befintliga personuppgiftslagar och utveckling av webbplatsen. Användarma kommer att bli underrättade om sådana ändringar på ett märkbart och tydligt sätt.