Dla Dzieci

Zaprasamy naszych najmłodszych Gości hotelowych jak i restauracji do udziału w Warszatatch

Kreatywnych.

Zaczynamy w sobotę 9 lutego od 14.00 do 17.00


 

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close